Aluevaali teemat

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMAN PARANTAMINEN

Työntekijöiden viihtyminen työssä ja myöskin Etelä-Savossa taataan, kun työn resurssit ja työn johtaminen ovat kunnossa. Henkilöstö pitää ottaa mukaan vahvemmin työn kehittämiseen. Henkilöstön määrän on oltava riittävä, jotta saamme turvattua paremmat työolot ja myöskin riittävän asiakasturvallisuuden. Hoito- ja hoivahenkilöstön tukemisen ohella on pidettävä huolta sotealan tukipalvelujen riittävistä resursseista, jotta jokainen osaaja voi keskittyä omaan työhönsä. Parempaan johtamiseen panostaminen, jotta jokainen johtoasemassa oleva osaaja, saa kaiken tarvitsemansa tuen ja myös osaamistaan tukevaa koulutusta.

TUETTUA ASUMISTA JA HOIVAA

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhuksille, vammaisille henkilöille ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille on oltava enemmän tuettua asumista. Omaishoitajien taakkaa on myös kevennettävä ja omaishoidon tuen saamisen kriteerejä madallettava. Jokainen ihminen on tärkeä ja siksi itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä henkilökohtaisen budjetoinnin laajentaminen on ehdottomasti tehtävä niin vammaispalveluissa kuin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa.

LAADUKKAAT ARJEN LÄHIPALVELUT

On tärkeää, että palvelut toimivat ja tuovat arjen turvaa Etelä-Savon alueella. Seitsemän päivän hoitotakuun toteutuminen, niin fyysisten kuin mielenterveysongelmien kohdalla on tärkeää. Hyvinvointierojen kaventaminen ja niihin puuttuminen jo varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi lasten ja nuorten ongelmiin sekä heidän tukemisensa elämänsä tulevilla poluilla. Siksi satsaukset esimerkiksi lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin, perheiden tukipalveluihin, lastensuojeluun tai koulujen moniammatilliseen yhteistyöhön ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä. Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee päästä yhden luukun periaatteella samasta toimipisteestä. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen järjestäminen on tulevalla ensimmäisellä valtuustokaudella sen tärkeimpiä tehtäviä.