Kuntavaaliteemat

 Elinvoima

Tuetaan yritysten saamista Mikkeliin, huolehditaan nopea kaavoitus yrityksiä varten, järjestetään alueella monipuolista ammatillista koulutusta, huolehditaan investoinnit infraan ja rakennuksiin ym. Koko Mikkelin alueella on turvattava laadukas päivähoito ja terveet ja turvalliset koulut sekä kattava joukkoliikenne. Katujen- ja yhteisten vapaa-ajanvietto alueiden rakentaminen ja kunnossapito

Kuntalaiset

Erilaisia asuntoja eri elämäntilanteissa edullisesti. Riittävän hyvä ja laadukas hoiva kotona asuville vanhuksille. Monimuotoiset ja saavutettavat liikuntapalvelut on taattava kaikille, myös haja-asutus alueille.

 Hyvinvointi

Vanhusten hoivapalvelujen kehittäminen ja niihin riittävät henkilöstöresurssit. Kunnan peruspalvelut tuotettava mahdollisimman  paljon  kunnan omana toimintana. Julkinen tuottaa palvelut ja yksityinen tukee palvelujen järjestämisessä. Terveydenhoitoon pitää panostaa ennakoivasti, neuvolatoiminta, koulukuraattorit ym. Myöskin ennakoivan liikunnan merkitys kaikille meille Mikkeliläisille tärkeä, lähiliikuntapaikkoja pitää olla myös koko Mikkelin alueella. Hoivamaksut on mitoitettava maksukyvyn mukaan

Työ ja opiskelu

Ammatillisen korkeakoulun koulutus turvattava, myöskin yliopiston saaminen Mikkeliin on mahdollistettava. Etätyön tekemisen mahdollisuus pitää turvata hyvillä verkkoyhteyksillä koko Mikkelin alueella, unohtamatta haja-asutus alueita.