Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Seurakuntavaaleissa on kyse myös diakoniatyöstä ja siihen panostettavista riittävistä resursseista. Diakoniatyön merkitys kirkon toiminnassa on merkittävää ja todella tärkeää. Seurakunnan tulevat päättäjät ovat myös vastuussa diakoniantyöhön laitettavien resurssien kautta siitä, kuinka huolehditaan meidän yhteiskunnassamme vähävaraisista ja heikommassa asemassa olevista.

Seurakunnan tekemä diakoniatyö tuo useille apua myös yksinäisyyteen. Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeisessä asemassa. Siksi diakonia, auttamistyö, on myös kirkon toiminnan ytimessä. Yksinäisyys on meidän yhteiskunnassamme yleistä. Arvioidaan että, jopa yksi kymmenestä kokee olevansa yksinäinen.

Evankelisluterilaisesta kirkosta pitäisi rakentua yhteisö, jossa jokaisella iästä, sukupuolesta, elämänvaiheesta ja perhemuodosta riippumatta, olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää turvallista ja onnellista elämää. Seurakunnan pitää olla sellainen, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa ja sallivaa. Kirkon on oltava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisö sekä toiminnoillaan kaikille avoin.

Jokaisella meistä on oikeus olla uskottu, toivottu ja rakastettu.

Kommentit

Jätä kommentti